CÁCH PHÂN BIỆT CITATION & REFERENCES (TÓM TẮT):
(1) Citation: nghĩa đơn giản là bạn cite "HỌ" của tác giả và năm xuất bản trực tiếp vào trong
bài viết của bạn.
Ví dụ: Mollah et al. (2016) argue that today is a nice day
Today is a nice day (Duong, 2003; Pham, 2015).
According to Mollah and Duong (2018), today is a nice day.
 
(2) Reference: sau khi bạn đã cite tác giả vào bài viết, bạn phải tạo một reference list ở phía
dưới bao gồm các bài đã cite đó. Styles của reference list ở UK thường sẽ theo 2 loại chính:
APA style hoặc Harvard style.
 

Ví dụ về APA: Post, C., Rahman, N., & Rubow, E. (2011). Green governance: Boards of
directors’ composition and environmental corporate social responsibility. Business & Society,
50(1), 189-223.

Ví dụ về Harvard: Post, C., Rahman, N. and Rubow, E., 2011. Green governance: Boards of
directors’ composition and environmental corporate social responsibility. Business & Society,
50(1), pp.189-223.


Tùy vào quy định của mỗi trường mà bạn phải follow theo style nào nhé. Bạn có thể tạo
reference bằng tay, hoặc qua Google scholar (gõ tên bài journal vào nguồn này, rồi click vào
biểu tượng '' ở dưới tên journal và góc trái, thử một lần bạn sẽ hiểu); hoặc tạo tự động bằng
Endnotes - check cách làm ở trường bạn nhé). Lưu ý là hai ví dụ ở trên chỉ là hai ví dụ điển
hình, trên thực tế bạn nên xem quy định cụ thể của trường mình, để tránh làm sai reference và
bị trừ điểm nhé.

Bạn cũng có thể vào link này để cite/reference: http://www.citethisforme.com/guides
Hi vọng bản tóm tắt nhanh này cung cấp cho bạn khái niệm tổng thể về citation and
reference.
Hope this helps,
Trịnh Quang Vũ
Web: trinhquangvu.vn